مرا اینگونه باور کن ،
کمی تنها کمی بی کس ، کمی از یادها رفته ،
خدا هم ترک ما کرده ، خدا دیگر کجا رفته ؟
نمیدانم مرا آیا گناهی هست ؟ که شاید هم به جرم آن ؛ غریبی و جدایی هست

/ 10 نظر / 3 بازدید
MK

3>

.

3>

..

3>

...

3>

....

3>

.....

3>

.....

3>

......

3>

.......

3>

........

########