میشه میگن سکوت علامت رضاست!!!!!!
اما من میگم نه !!
بعضی وقتها سکوت میکنی چون اینقدر رنجیدی که نمی خوای حرف بزنی . . .
بعضی وقتهام سکوت می کنی چون واقعا حرفی برای گفتن نداری . . .
گاهی موقع ها سکوت یه اعتراضه ،گاهی موقع ها هم انتظاره .....
اما بیشتر وقتها سکوت واسه اینه که
هیچ کلمه ای نمی تونه غمی رو که تو وجودت داری،توصیف کنه...!

/ 0 نظر / 6 بازدید