گل سرخ

هنگام گذر از باغ گل سرخ، گل سرخی را به شدت غمگین دیدم، علت را پرسیدم؟ گفت: دلم گرفته گفتم: از چه کسی؟ گفت: از یک دوست گفتم: کدام دوست؟ گفت: گل نیلوفر را می گویم کمی با دقت نگریستم و ساقه رونده نیلوفر را به دور ساقه آن دیدم. گفتم: چون نیلوفر به دور ساقه ات پیچیده و بالا رفته ناراحتی؟ گفت: نه، من خودم دستش را گرفتم تا بالا بیاید. اما همینکه قدش از من بلندتر شد، نرده های آهنی باغ را به من ترجیح داد و به دور آنها پیچید.

 

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
محمد مهدی

قشنگ بود

محمدرضا( قدیمی)

عالی و پر معنا