گاه یک لبخند آنقدر عمیق میشود که گریه میکنم ،گاه یک نغمه آنقدر دست نیافتنی است که با آن زندگی میکنم ،گاه یک نگاه آنچنان سنگین است که چشمانم رهایش نمیکنند ،گاه یک عشق آنقدر ماندگار است که فراموشش نمیکنم

/ 0 نظر / 14 بازدید