خیلی وقت بود که دیگه خبری از عزیزترین دوستم نبود و دیر به دیر جوابم رو می داد اما جمعه یک ایمیل قشنگ برام فرستاد که بی نهایت خوشحالم کرد

 

 

 
?HOW FRIENDSHIP BREAK
چطور یه دوستی خراب میشه؟
Both Friends Will Think The Other Is Busy
هر دو دوست فکر میکنند طرف مقابلشون گرفتاره
And Will Not Contact, Thinking It May Be Disturbing
و تماس نمیگیرن چون فکر میکنن نباید مزاحم بشن
As Time Passesوقتی زمان گذشت

Both Will Think Let The OTher Contactهردو فکر میکنند بذار طرف مقابل تماس بگیره

?After That each Will Think Why I Should Contact Firstبعدش هرکدوم فکر میکنند که چرا من اول تماس بگیرم؟


Here Your Love Will Be Converted To Hateاینجاست آغاز تبدیل عشقشون به نفرت

Finally Without Contact The Memory Becomes Weakنهایتا بدون هیچ تماسی از یاد هم غافل میشن

.They Forget Each Otherوهمدیگر و فراموش میکنن

...So Keep In Touch With All And Pass This TO All Your Friendsپس تماستون رو با هم حفظ کنید و این داستان رو برایهمه بفرستید

.I Don`t Want To One Of This Kindنمیخوام شما یکی از این دو نفر باشید

So Here I Am sending Mail To Every Oneپس حالا این ایمیل رو برای همه میفرستم


To Say


که بگم
سلام

I Am Fine Here


من خوبم

Please keep in touch with meلطفا با من در تماس باش
 
___
/ 1 نظر / 15 بازدید