خدا جونم یه دنیا ممنون امام رضا عاشقتم امشب یکی از بهترین شب های زندگیم بود و عزیزم برگشت

همه چیز گذشته رو جبران می کنم بهت ثابت می کنم که عزیزترین هستی

/ 0 نظر / 3 بازدید