صــدایت میکنم "مـــــــــــرد مـن"
"جــــــانی" که میگویی...
جانم را میـــــــــــگیرد....
نـــــــــــــــــــــزن این حـــــرف ها را...
دل من جنبــــــه ندارد...
موقعی که نیستی... دمار از روزگارم در می آورد....

 

/ 0 نظر / 17 بازدید