خدا جون یعنی جور می شه برم مشهد؟!!!دلم خیلی گرفته خیلی تنهام کاش بشه چند روزی برم مشهد با امام رضا درد و دل کنم شاید آروم بشم

خدا کنه فردا هم دانشگاه  اسم بنویسه برای مشهد!!!

/ 0 نظر / 4 بازدید