معلم شاگرد را صدا زد تا انشایش را درباره ی علم بهتر است یا ثروت بخواند ، شاگرد با صدایی لرزان گفت ننوشتم آقا
پس از تنبیه شدن با خط کش چوبی او در گوشه ی کلاس ایستاده بود
و در حالی که دست های قرمز و باد کرده اش را به هم میمالید زیر لب گفت آری ثروت بهتر است
چون میتوانستم دفتر بخرم و انشا بنویسم !!!معلم شاگرد را صدا زد تا انشایش را درباره ی علم بهتر است یا ثروت بخواند ، شاگرد با صدایی لرزان گفت ننوشتم آقا
پس از تنبیه شدن با خط کش چوبی او در گوشه ی کلاس ایستاده بود
و در حالی که دست های قرمز و باد کرده اش را به هم میمالید زیر لب گفت آری ثروت بهتر است چون میتوانستم دفتر بخرم و انشا بنویسم !!!

/ 1 نظر / 2 بازدید
سیب باکس

سلام دوست عزيز افزايش بازديد شما 5 تا 10 هزار بازديد روزانه از بازديد بالاي خود لذت ببريد همراه با تست! با ايدي زير تماس بگيريد maziar.star@yahoo.com