•  
  پسرک گل فروش:
  گلهاش توی دستش بود,نشسته بود لب جدول
  رفتم نشستم کنارش
  گفتم:برای چی نمیری گلات رو بفروشی؟
  گفت:بفروشم که چی؟
  ... تا دیروز میفروختم که با پولش ابجیمو ببرم دکتر
  دیشب حالش بد شد و مرد
  با گریه گفت:تو میخواستی گل بخری؟
  گفتم:بخرم که چی؟
  تا دیروز میخریدم برای عشقم
  امروز فهمیدم باید فراموشش کنم...!
  اشکاشو که پاک کرد,یه گل بهم داد
  با مردونگی گفت:بگیر
  باید از نو شروع کرد
  تو بدون عشقت,من بدون خواهرم...

  هربار میخونم واسم تازگی داره
  شما چی؟
   
/ 2 نظر / 2 بازدید
amir

very well[تایید]

میلاد

آفرین شقایق واقعا قشنگ بود لذت بردم[گل][گل]