مرا ببخش
که گاه و بیگاه
دلم هوای تو را میکند!!!!
مرا ببخش
که چشم هایم هنوز منتظر است تا تو بیایی..
...مرا ببخش
که یادداشت های روزانه ی صفحه ی دلم....
با مداد خاطرات تو نوشته میشود...
مرا ببخش
که
هنوزم...
دیوانه وار دوستت دارم
/ 0 نظر / 3 بازدید