هر چند مال من نشدی ولی ازتو خیلی چیزها یاد گرفتم.

یاد گرفتم به خاطر کسی که دوستش دارم باید دروغ بگم.

یاد گرفتم هیچ وقت هیچ کس ارزش شکستن غرورمو نداره.

...
یاد گرفتم توی زندگیم به اونی که بفهمم چقدر دوستم

داره هر روز دلشو به بهونه ای بشکنم. یاد گرفتم گریه

های هیچ کس رو باور نکنم. یاد گرفتم بهش هیچ وقت فرصت

جبران ندم. یاد گرفتم هر روز دم از عاشقی بزنم ولی

خودم عاشق نباشم !!!
 
(به من زندگی این جمله رو آموخت اما جمله پست قبل عجب جمله ی قشنگ اما غیر حقیقیه)
/ 1 نظر / 15 بازدید
تیرما

زندگی همیشه غیر قابل پیش بینی کردنه و همیشه توی زندگی استثنائات وجود داره پس میشه بدبین نبود و .....