معلم شاگرد را صدا زد تا انشایش را درباره ی علم بهتر است یا ثروت بخواند ، شاگرد با صدایی لرزان گفت ننوشتم آقا
پس از تنبیه شدن با خط کش چوبی او در گوشه ی کلاس ایستاده بود
و در حالی که دست های قرمز و باد کرده اش را به هم میمالید زیر لب گفت آری ثروت بهتر است
چون میتوانستم دفتر بخرم و انشا بنویسم !!!معلم شاگرد را صدا زد تا انشایش را درباره ی علم بهتر است یا ثروت بخواند ، شاگرد با صدایی لرزان گفت ننوشتم آقا
پس از تنبیه شدن با خط کش چوبی او در گوشه ی کلاس ایستاده بود
و در حالی که دست های قرمز و باد کرده اش را به هم میمالید زیر لب گفت آری ثروت بهتر است چون میتوانستم دفتر بخرم و انشا بنویسم !!!

+ نوشته شده در جمعه ۱٩ خرداد ۱۳٩۱ساعت ٢:۱٧ ‎ب.ظ توسط شقایق پ نظرات ()


مسکن ها